Borggreve Dakwerken Projecten

Dakonderhoud

Dakonderhoud is nodig om een lange levensduur van uw dak te garanderen. Schade aan het dak kan al in een vroeg stadia verholpen worden waardoor de kans op lekkages en waterschade tot het minimum beperkt wordt.

 

Hoe ziet ons onderhoud eruit?
Wij komen jaarlijks de staat van uw dak controleren. Daarbij letten wij onder andere op de volgende punten:

  • Scheurvorming;
  • Beschadigingen;
  • De naadverbindingen;
  • De deugdelijkheid van de dakranden en aansluitingen op de dakrandprofielen;
  • De aansluitingen van dak doorvoeren, hemelwaterafvoeren en opgaand werk.

Wij maken ieder jaar uw dak schoon en  voeren het vuil voor u af. Ontdekken wij tijdens het onderhoud gebreken die  ter plaatse gerepareerd kunnen worden dan wordt dit gedaan , indien er grotere werkzaamheden moeten worden verricht dan word dit eerst besproken met de opdrachtgever.

Dakinspectie
Wilt u uw dak laten inspecteren, maar heeft u geen behoefte aan een jaarlijkse controle? Kies dan voor een Dakinspectie. Met behulp van een dakinspectie wordt de opbouw, algehele staat en levensverwachting van uw dak in kaart gebracht. Daarna word er samen met u bekeken wat er eventueel nodig is om de levensduur van uw dak te verlengen. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Wij werken niet met dure contracten maar voeren het werk op regie basis uit zodat u altijd een eerlijke prijs heeft voor hetgeen wordt uitgevoerd.


Borggreve B.V.
De Greune 4
7483 PH Haaksbergen
Tel: 053 572 1655
Fax: 053 574 1076
Duurzaam door techniek